THÉP ỐNG KẼM HÒA PHÁT

  • Tên gọi : Thép Ống Kẽm Hòa Phát
  • Tình Trạng : Mới 100%
  • Bảo Hành : 100%
  • Xuất Xứ : Việt Nam