Xà Bần Sạch

  • Tên gọi: Xà Bần Sạch
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Chức năng: San lấp mặt bằng